Disclaimer

Deze webshop is opgezet als thuiswinkel, houtwerkplaats.com stelt alles in het werk om deze webshop naar behoren te laten functioneren. houtwerkplaats.com heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de webshop en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. houtwerkplaats.com staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. houtwerkplaats.com aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Om deze webshop goed te laten functioneren spelen veel factoren een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert.
Contact
Oosterparallelweg 41 7951 DD STAPHORST(NL) T +31 (0) 522 - 46 14 02 F +31 (0) 522 - 46 31 15 Stuur ons een e-mail