Verlijmfrezen

Freeskoppen voor het frezen van verlijmverbindingen.